אין שמש – יש אור

מאת ראסל גריג

 

"ויאמר אלוהים: 'יהי אור', ויהי אור" – מה היה המקור של האור ביום הראשון אם אלוהים ברא את השמש רק ביום הרביעי?

 

 

 

בספר בראשית א' 3-5 כתוב: "ויאמר אלוהים: 'יהי אור', ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד".

 

מפרק א' בספר בראשית אנחנו יודעים שהשמש, הירח והכוכבים נבראו רק ביום הרביעי. ובכל זאת היממה הייתה מורכבת משעות של אור ושעות של חושך - יום ולילה. השאלה היא איך היה אז אור אם מקור האור נברא רק שלושה ימים מאוחר יותר?

כדי שיהיה אור חייב להיות מקור שמספק את האור, אבל אין זה אומר שהאור חייב לבוא מהשמש, מהירח או מהכוכבים. גם היום יש מקורות אור נוספים, כמו אש, חשמל, גחליליות, תגובות כימיות ועוד. בכתבי הקודש כתוב על אור שבא ממקורות לא טבעיים. ברוב המקרים יש קשר בין האור הזה לבין כבוד אלוהים. בדרך כלל מתואר כבוד אלוהים כאור או כאש. לכן אין זה מפתיע שנאמר ש"אלוהים הוא אור" (איגרת יוחנן הראשונה א' 5; יוחנן ח' 12) ואש אוכלה (דברים ד' 24; האיגרת אל העברים י"ב 29).

דוגמאות לאור שמקורו אינו בשמש

1.      בזמן שאלוהים היכה את מצריים במכת חושך, "לכל בני ישראל היה אור במושבותם" (שמות י' 23).

2.      כשבני ישראל יצאו ממצריים, הדריך אותם אלוהים בעמוד אש "להאיר להם ללכת" (שמות י"ג 21).

3.      כשמשה ירד מהר סיני עם לוחות הברית "קרן עור פניו", משום שדיבר עם אלוהים פנים אל פנים (שמות ל"ד 29).

4.      כשישוע נולד, "כבוד ה' נגה" סביב הרועים (לוקס ב' 9).

5.      כשישוע לקח את שמעון, יעקב ויוחנן אל ההר, "פניו זהרו כשמש ובגדיו הלבינו כאור" (מתי י"ז 2).

6.      כשישוע הוקם מהמתים, נאמר שמראהו של המלאך שגלל את האבן מפי הקבר "היה כברק" (מתי כ"ח 3).

7.      שאול השליח סיפר שבדרכו לדמשק: "בצהריים, ראיתי אור מן השמים, מבריק יותר מזוהר השמש, נוגֵה סביב לי ולהולכים אתי" (מעשי השליחים כ"ו 13).

8.      כשמלאך ה' הופיע ושיחרר את שמעון מהכלא, "אור נָגה בחדר" (מעשי השליחים י"ב 7).

9.      יוחנן ראה בחזון את ישוע "ופניו כשמש המאירה בגבורתה" (ההתגלות א' 16).

10. על ירושלים החדשה אמר יוחנן: "העיר איננה צריכה לשמש ולירח שיאירו בה, כי כבוד אלוהים האיר אותה והשה הוא מנורתה" (ההתגלות כ"א 23); "ולילה לא יהיה עוד, ולא יצטרכו לאור מנורה ולאור שמש, כי ה' אלוהים יאיר עליהם" (ההתגלות כ"ב 5).

אלוהים מחולל נסים

מה אפשר ללמוד מדוגמאות אלה (ויש עוד המון)? שכל ניסיון לומר שסדר הבריאה בספר בראשית אינו נכון, או שהשמש נבראה מיליוני שנים קודם ורק נחשפה ביום הרביעי, פוגע במשיח וגורם לו עוול.

הדוגמאות שהבאנו מחזקות את הדעה שאלוהים עצמו היה מקור האור שנברא ביום הראשון, שהאור הזה היה אור כבודו של אלוהים.

אלוהים הוא שיצר את האור כמו שיצר את הצמחים ביום השלישי, את חיות הים והעופות ביום החמישי ואת יתר חיות היבשה ואת האדם ביום השישי. אלוהים לא נזקק לתהליך התפתחות ארוך כפי שמציעה תורת האבולוציה או למפץ גדול, כדי שביום הראשון לבריאה יהיה אור בעולם. חסידי תורת האבולוציה בעצם טוענים שהשמש היא מקור החיים (או לפחות מספקת את האנרגיה הדרושה להיווצרות החיים ולהתפתחותם), ובכך הם אינם שונים מהאנשים שראו בשמש אל לכל דבר.

אסור לנו לשכוח שאלוהים מחולל נסים. כתבי הקודש מתארים נסים רבים שאלוהים חולל (ביחוד בתקופות מסוימות): נס הבריאה, הנסים שהתרחשו במצריים ובמהלך מסעם של בני ישראל במדבר, הנסים שחולל אליהו הנביא, לידת המשיח, חייו, מותו ותקומתו, הנסים שאלוהים חולל דרך השליחים, והנסים הרבים שעוד צפויים באחרית הימים.

סיכום

כתבי הקודש אומרים שכל אחד מימי הבריאה היה יום רגיל בן 24 שעות; שהיו בו יום ולילה - ערב ובוקר. העובדה שהשמש נבראה רק ביום הרביעי אינה סותרת זאת. השמש אינה הכרחית כדי שיהיה אור וכדי שיהיו יום ולילה. לשם כך נדרש רק מקור אור, ובספר בראשית נאמר שהאור נברא כבר ביום הראשון. מדוגמאות אחרות בכתבי הקודש עולה שבמקרים רבים, התלווה אור להתגלות של כבוד אלוהים. אם כך, ניתן להסיק שהאור שהאיר ביום הראשון היה אורו של אלוהים.

 

המאמר Light, Life, and the Glory of God

מתוך Creation 24(1), December 2001- February 2002