סודות היקום

מאת קן האם

 

מאז ומעולם ניסה האדם למצוא מישהו חכם ומשכיל ממנו, שיספר לו מאיפה הגענו ואיך ניתן למצוא חיי נצח. בשנת 1995  נערך בסן דיֶגו שבקליפורניה כנס שביקש לענות על השאלות הללו. משתתפי הכנס ניסו לבדוק איזו חכמה קיימת ביקום הרחב ואיזה מידע היא יכולה לספק לנו.

האמת היא שהמידע הזה קיים, ולא בקרב בני האדם, שכן מקורו באמת חיצונית. המידע הזה מלמד מי אנחנו, איך הגענו לעולם, מהן הבעיות שלנו ומה יקרה בנצח. המידע הזה אינו נסתר ואינו מקודד. להפך, הוא מתורגם לכל שפת אנוש כמעט, ומקורו במי שיצר את הכול. המידע כולו נמצא בכתבי הקודש.

האדם יודע שיש חכמה שנשגבת מבינתו, שיש ידע שהוא עדיין לא הצליח לפענח. בלבו של כל אדם קיימת הידיעה שיש אלוהים, ודבר זה ברור כשמתבוננים בעולם שאנחנו חיים בו: "מה שנודע על אלוהים גלוי בקרבם (של בני האדם), שהרי אלוהים גילה להם. הלא עַצמוּתוֹ הנעלמת, היא כוחו הנצחי ואלוהותו, נראית בבירור מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים שנבראו" (האיגרת אל הרומים א' 19-20).

חוקר ששמו קארל סַאגָן כתב: "יתכן שברגע זה מרחפים באוויר מסרים שהגיעו אלינו מתרבות אחרת, בדרך מתקדמת ביותר שאיננו מסוגלים לפענחה. המסרים האלה נמצאים שם כדי שנפענח אותם - אילו רק ידענו כיצד. יתכן שהמסרים נמצאים ממש פה, בחיינו היום יומִיים, אלא שלא השקענו את המאמץ הדרוש כדי להכיר בהם. הכוח של תרבויות מתקדמות כאלו הוא אדיר. יתכן שהמסר שלהן קיים בנסיבות שמוכרות לנו... יתכן שהמסר מהכוכבים כבר נמצא כאן - אבל היכן?" (The Cosmic Connection, עמ' 224).

נראה שקארל סאגן יודע שיש מישהו חכם מהאדם. הוא יודע שהמישהו הזה ירצה לְתקשר עם האדם, ואפילו מכיר בכך שיתכן שהמסר כבר כאן. קארל סאגן אפילו מודה שהאדם אינו רואה את המסר משום שאינו פתוח לכך. בעניין הזה הוא צודק, כפי שכתוב באיגרת אל הרומים: "למרות שיודעים הם (בני האדם) את אלוהים, לא כיבדו אותו כראוי לאלוהים, אף לא הודו לו, אלא נתפסו למחשֶבת הבל וניטמטם לבם האווילי" (א' 21).

המסר כבר פה!

אלוהים הכל-יכול ושיודע הכול תִקשר ועדיין מְתקשר עם בני אדם. הוא עשה זאת דרך האבות והנביאים, אחר כך דרך בּנוֹ - והיום דרך כתבי הקודש ודרך הבריאה. קארל סאגן צדק כשאמר שהמסר מהכוכבים כבר נמצא כאן: "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אוֹמר ולילה ללילה יחווה דעת. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" (תהלים י"ט 2-4).

שאול אמר לרומים: "שואל אני, האם לא שמעו (בני האדם על אלוהים)? בוודאי שכן, הלא 'בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מיליהם!' " (האיגרת אל הרומים י' 18).

האדם זועק ומחפש סיבה טובה לקיומו ומשמעות לחייו, אבל איננו מקשיב. למעשה, הוא אינו רוצה להקשיב: "חשוכי דעת הם, זרים לחיי אלוהים בגלל בּערוּתם וקשִי לבם" (האיגרת אל האפסים ד' 18); "אֵל העולם הזה עיוור את שִׂכלם של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח, אשר הוא צלם האלוהים" (האיגרת השנייה אל הקורינתים ד' 4); "מרצון שוכחים הם את הדבר הזה, שהשמים היו מִקֶדם וכי הארץ נתהוותה מן המים ועל ידי המים בדבר אלוהים" (איגרת פטרוס השנייה ג' 5).

כתבי הקודש אומרים שהאדם מעדיף את השקר, ושהוא מתקשה להודות באמת - שאלוהים ברא את הכול, שהאדם הוא חוטא ושהוא חייב לעבוד את הבורא ולראות בו את אדונו. במקום לציית לבורא, האנשים "המירו את כבודו של אלוהים בלתי חולף בדמות צלמו של אדם בן חלוף ובדמות צַלמֵי עופות, חיות ורמשים" (האיגרת אל הרומים א' 23).

עד כמה הרחיק האדם לכת - ניתן ללמוד משני אירועים, שהתרחשו ב-20 באוגוסט 1977 וב-5 בספטמבר באותה שנה. לחלל נשלחו שתי חלליות, בכל אחת מהן היה תקליט נחושת מצופה זהב, ובו מסר שנועד לתרבויות שאולי קיימות בכוכבים אחרים, ושהמדענים מנסים ליצור אתן קשר.

על התקליטים האלה יש תמונות שמתארות את תהליך האבולוציה שעבר האדם לדעת המדענים - ממולקולה דרך דג, זוחל וקוף. על התקליטים יש גם תיאור קולי של האבולוציה: קולות של כוכבים, של הרי געש, רעידות אדמה, רוח, גשם, חרקים, צפרדעים, ציפורים, צבועים, פילים, שימפנזות, כלבים, קולות צעדים, פעימות לב וצחוק. כמו כן הוקלטו קולות של אש, של דיבור, של כלי עבודה, של איתות מורס ושל אניות, רכבות ומטוסי סילון.

נוסף על כך הוקלטו דברי ברכה של נציגים ממדינות שונות, וכן קריאה לעזרה, הזמנה לקשרי ידידות והבטחה שבני האדם חושבים על היצורים שאמורים למצוא את התקליטים.

ברכות גם מאתנו - הלווייתנים

המדענים שעסקו בפרויקט זה ביקשו להבטיח שהם עשו הכל כדי לתקשר עם חוצנים, וצירפו ברכות מלווייתנים. בספר נוסף שכתב קארל סאגן (עם עמיתים נוספים למקצוע) נאמר: "הקשבנו לברכות הלווייתנים פעמים רבות, ותמיד דִמיינו לעצמנו שידידינו החוצנים מבינים את המסר של יצורים חיים על פני כדור הארץ, על אף שאנחנו לא מסוגלים להבין מסר זה" (Murmur of the Earth, עמ' 151). על כך כתב שאול השליח: "הם התיימרו להיות חכמים, אך נהיו לכסילים" (האיגרת אל הרומים א' 22).

האדם אינו מקשיב. מקור החכמה הנשגב מכול שלח את נביאיו, אבל בני האדם סקלו אותם. אלוהים שלח את בנו, אבל בני אדם צלבו אותו. אלוהים נתן לנו את דברו, ובני האדם העלו את הספר ואת אלו שלימדו את תוכנו על המוקד. מחד האדם מחפש משהו גדול ממנו, ומאידך הוא מנפנף באגרופו כלפי אלוהיו. למה? כי האדם רוצה ליצור אלוהים משלו. הוא אינו מעוניין באלוהים שמתואר בכתבי הקודש. הוא אינו מעוניין באלוהים שטוען שהאדם הוא חוטא ומורד בבוראו.

בדברי הברכה לחוצנים שהוקלטו על גבי אותו תקליט אמר שגריר ניגריה באו"ם: "ליצורים האינטליגנטים מהעולם החיצון: אנחנו אמורים לחיות בכוכב הזה לבדנו, אבל אנחנו יודעים שאין זה כך. אנחנו באפריקה רוצים להאמין שאתם אתנו ושאתם יודעים הכול. יתכן שאתם חכמים מאוד ויכולים לעזור לנו לפתור בעיות רבות שקיימות בעולמנו".

מדוע הם אינם מקשיבים? "עֶזרי מעִם ה' עושה שמים וארץ" (תהילים קכ"א 2).

ג'ימי קרטר, שהיה נשיא ארצות הברית באותה תקופה, אמר לחוצנים: "אנחנו, בני האדם, עדיין נבדלים זה מזה במדינות שונות, אבל המדינות השונות הופכות במהירות לתרבות כלל עולמית אחת... אנחנו מקווים שיום יבוא ונפתור את בעיותינו ונוכל להצטרף לקהילת הגלקסיה".

האמת היא שיום יבוא ובו לא יהיה עוד צער בעולם. השלום ישכון לנצח במדינה שהיא גן עדן, אבל אזרחיה יהיו רק אלה שנבחרו על ידי אלוהים וצייתו לכתוב באיגרת אל הרומים י' 13: "כל אשר יקרא בשם ה' – ימָלט".

אבל אלה שעובדים את הדברים שנבראו ולא את הבורא עצמו, "מוגי הלב והבלתי מאמינים, המתועבים והמרצחים, הזונים והמכשפים, עובדי האלילים וכל המשקרים -  חלקם באגם הבוער באש וגפרית אשר הוא המוות השני" (התגלות כ"א 8).

להיכן אתה פונה כשאתה זקוק לחכמה או לעזרה?

 

המאמר Secrets of the Universe

מתוך Creation (17:1), December 1994- February 1995