מפגש אבות

מאת ראסל גריג

 

דמיינו את איוב, אברהם ואחד מבני נוח משוחחים ומספרים זה לזה אודות נפלאות אלוהים. שיחה כזו אכן יכלה להתרחש.

 

האם אתם יכולים לדמיין את למך, אביו של אברהם, פונה לאדם ומבקש ממנו: "ספר לי שוב איך זה היה לדבר עם אלוהים בגן עדן, לפני שאכלת מהפרי האסור". שיחה דמיונית? כן, אבל היא בהחלט יכלה להתרחש, מכיוון שלפי השושלת המתועדת בבראשית, אדם נפטר כשלמך היה בן 56. (ראה טבלה).

ומה לגבי שיחה בין אברהם לשם: "שם, ספר לי שוב איך אתה ואחיך, חם ויפת, ואביך, נוח, בניתם את התיבה? ספר לי על השנה שבה שהיתם בתיבה עם כל החיות בזמן שהתרחש המבול". נכון, זו שיחה דמיונית, אבל זוהי עוד שיחה שיכלה להתרחש, מכיוון שלפי השושלת המתועדת בבראשית, שם היה עוד בחיים בימי אברהם!

כתבי הקודש מקפידים לדייק בתיעוד הגילים של אבותינו, החל מאדם וכלה באברהם. הכתובים מציינים מה היה גילו של כל אחד מאבותינו כשבנו הבכור נולד או כשבן לשושלת המשיח נולד. הם מציינים כמה שנים חיו אבותינו לאחר הולדת בניהם ובני כמה היו במותם. לכן, ניתן לחשב בקלות ובדיוק מה היה גיל העולם כשחיו אבותינו. דיוק זה בספר בראשית גם מוציא מכלל אפשרות את הסברה לפיה קיימים פערים בין הדורות.

לפיכך, אדם, שנברא ביום השישי לכדור הארץ, מת כשכדור הארץ היה בן 930. למשל, הוא יכול היה לשוחח עם למך, אביו של נוח, שנולד כשכדור הארץ היה בן 874. בנו של נוח, שם, שנולד בשנת 1558 לבריאת העולם ומת בשנת 2158, יכול היה לדבר עם אברהם (שנולד בשנת 2008 לבריאת העולם).

באופן דומה, ניתן לחשב במדויק מתי החל המבול. "ונוח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ" (ברא' ז' 6). בטבלה ניתן לראות שנוח נולד בשנת 1056 לבריאת העולם, ולכן המבול התרחש 600 שנה מאוחר יותר, כלומר בשנת 1656, כלומר 282 שנים לפני הולדתו של אברהם.

כדאי לשים לב לעובדה ששם (שנפטר בשנת 2158) ועבר (שנפטר בשנת 2187), חיו זמן ארוך יותר מצאצאיהם עד לתקופת חייו של אברהם. לכן אין פלא שבני ישראל היו ידועים בכינוי "בני שם" (על שם שֵׁם) או בכינוי "עבריים" (על שם עבר).

האם ישנם פערים בזמן?

ישנם משיחיים שחושבים שישנם פערים בין הדורות שהשושלות מציינות בכתובים. אחת הסיבות לכך היא רצונם להתאים את הכתובים למדעי הגאולוגיה והארכאולוגיה החילוניים. אבל, כפי שראינו, אין כל פער בין הדורות שמופיעים בשושלות בספר בראשית - הן נכתבו כדי שלא יהיה ניתן להפריכן או לערער עליהן.

האם התיעוד מדויק?

בספר בראשית ישנם 11 פסוקים הנפתחים במילים: "אלה תולדות...". פסוקים אלה מופיעים אחרי תיאורם של אירועים. האירועים המתועדים בכל מקטע שכזה קרו לפני מותו של אותו אדם שאת שמו מציינים ולא אחרי. אם אכן כך הדבר, ההסבר ההגיוני ביותר הוא שאדם, נוח, שם וכל אחד מהאחרים כתבו על לוחות חימר סיקור של כל האירועים שקרו בימי חייהם, ולאחר מכן העבירו לדורות הבאים. משה, בהדרכת רוח הקודש, ערך תיעודים אלו, צירף את הערותיו ואיגד אותם לספר אחד שאותו אנו מכירים בשם "ספר בראשית".

תיעוד כתוב עוזר לשמור במדויק את תיאורם של אירועים שבעבר הועברו מאב לבן בעל פה, וכן מעיד על העובדה שקיימת חפיפה בין הדורות השונים. מכאן אנחנו יודעים, למשל, שבין אדם ואברהם חלפו שני דורות שהם דורותיהם של מתושלח (או אולי למך) ושם.

הפרטים על תולדותיהם של אבותינו, ניתנים לנו ארבע פעמים בכתובים - בבראשית ה' וי"א, בדברי הימים א פרק א' ובבשורת לוקס ג' - עובדה שמצביעה על חשיבותם של פרטים אלה בעיני אלוהים. באיגרת יהודה אנו מוצאים התייחסות מפורשת לחנוך: "גם חנוך, השביעי לאדם..." (פס' 14). גם התייחסות זו מלמדת אותנו ששושלות אלו הן תיעוד מדויק של ההיסטוריה ושעלינו להבינן כפשוטן, כפי שעשו מחברי הברית החדשה.

 

המאמר Meeting the Ancestors

מתוך Creation 25(2), March-May 2003

 

 

 

 

תוחלת החיים הארוכה

רבים חושבים שתיאור תוחלת החיים הארוכה של אבותינו בספר בראשית אינו מהימן מבחינה היסטורית. אבל:

1.      אין דבר בכתובים שמרמז על כך שמניין השנים השתנה.

2.      תיעודים היסטוריים של השומרונים מחזקים את מהימנות הנתונים שבכתבי הקודש.

3.      כתיבת המספרים במילים מבטלת את האפשרות שיש טעות בהעתקה.

4.      קיימת סברה שכל "שנה" בעצם מתייחסת לתקופה של חודש. לפי חישוב כזה, מתושלח אמור היה להיות בן שמונים במותו. אך מלבד העובדה שאין להנחה זו ביסוס בכתובים, אין בה כל היגיון, שהרי לא יתכן שחלק מאבותינו הפכו לאבות עוד כשהיו ילדים צעירים.

5.      אנו מוצאים עקביות בכתוב עצמו. מתיאור שושלות היוחסין של אבותינו, אשר נזכרות בבראשית, ניתן להסיק שמתושלח מת בדיוק בשנה בה החל המבול. לאחר המבול חלה ירידה חדה בתוחלת החיים בעקבות השפעותיו ההרסניות על העולם ועל האוכלוסייה. נתונים אלו תואמים את דבר אלוהים כמובן.

6.      מבחינה ביולוגית אין סיבה אמיתית לכך שתוחלת החיים אינה ארוכה היום. ישנם הסברים גנטיים משכנעים ביותר (בנוסף לגורמים סביבתיים) לירידה החדה בתוחלת החיים של בני האדם (כתבה בנושא התפרסמה במעט לעת מספר 95).

 

 

שנים מבריאת העולם