באיי פַּלַאוּ מאמינים בבריאה

מאת ראסל גריג

איי פַּלָאוּ היא רפובליקה שנמצאת במרחק של כ-800 קילומטר מזרחית לפיליפינים וחיים בה כ- 15,000 איש. איי פלאו היא מדינה עצמאית, עם נשיא וחברי פרלמנט. כ-25% מתושבי המדינה הם משיחיים, 40% קתולים והשאר שייכים לתנועה המוֹדֶלִינִית, שהיא בעצם כת שמשלבת את האמונה בישוע עם מעשי כשפים.

הבולים שתמונתם מופיעה בעמוד זה הונפקו על ידי השירות הבולאי של איי פלאו ב-5 ביוני 1992, לכבוד הכנס למען איכות הסביבה שהתקיים באותו חודש בברזיל.

הבולים, שמדגישים את העובדה שהעולם נברא על ידי אלוהים, מאזנים את טענות כל אותם פוליטיקאים ומדענים מודרניים שדואגים לבעלי חיים ולקיומם יותר מאשר לבני אדם.

בניגוד לתורת האבולוציה, כל אדם הוא יצור רוחני, שנברא בצלם אלוהים (בראשית א' 26-27). כל אדם נושא באחריות מול אלוהים, ובבוא היום יהיה עליו לתת לו דין וחשבון על כל מעשיו (ראה מתי י"ב 36; התגלות כ' 12). אלוהים אמנם דואג לבעלי החיים, ואפילו אמר שציפור אחת לא תיפול בלי שהוא ישים לכך לב (מתי י' 29), אבל יחסו אל בני האדם שונה. הוא שלח את בנו כדי שימות ויכפר על חטאיהם של בני האדם, לא של בעלי החיים.

כתבי הקודש אינם מרבים לדבר על איכות הסביבה וזיהומה, בעיקר משום שאלה הן שתי בעיות שאופייניות למאתיים השנה האחרונות בעקבות התפתחות התעשייה והישובים העירוניים. אבל כתבי הקודש מרבים לדבר על שלושה מעשים שמטמאים את העולם: רצח (במדבר ל"ה 33), עבודת אלילים (יחזקאל ל"ו 18) וניאוף (ירמיה ג' 1). כתבי הקודש שמים דגש על דברים רוחניים, לא על דברים פיזיים. וכשהם מתמקדים בדברים הפיזיים, זה משום שהם מבקשים להבהיר איזו השפעה יש לדברים הרוחניים על הפיזיים.

סדרת הבולים של איי פלאו שימשה תזכורת בעיתוי הנכון לְמה שבאמת צריך להיות חשוב לבני האדם - קִרבה לאלוהים.

 

המאמר Islands Promote Genesis

מתוך February 1995 -  Creation (17:1) December 1994